Két placebo-kontrollált vizsgálat szerint a THC hasznos lehet a poszttraumás stressz-zavar kezelésében

Neuropharmacology, Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental

Egy 51 fő részvételével végzett placebo-kontrollált vizsgálatban a THC felülmúlta a placebo hatásait a jól bevált érzelemszabályozási feladat támogatásában a poszttraumás stressz zavarban szenvedőknél. A detroiti Wayne Állami Egyetem Gyógyszerészeti Gyakorlati Tanszékének kutatói a THC negatív affektusra és agyi aktiválásra gyakorolt ​​hatását vizsgálták a priori érdeklődésre számot tartó területeken a kognitív újraértékelés során traumának kitett, poszttraumás stressz zavarban szenvedő és nem szenvedő egyének körében. A kutatók funkcionális mágneses rezonancia képalkotást (fMRI) alkalmaztak.

A THC igen, de a placebo nem csökkentette a negatív affektust az újraértékelés során, és a THC növelte a dorsomedialis prefrontális kéreg aktivációját semleges képek hatására. A poszttraumás stressz zavarban szenvedő egyének összességében kisebb aktivációt mutattak a gyrus szögben, mint a traumának kitett kontroll csoportban, ugyanakkor a THC növelte a gyrus szögletű aktivációját a poszttraumás stressz zavaros csoportban, így nem volt szignifikáns különbség az anguláris gyrus aktivációban a két csoport között.

A placebóval összehasonlítva a THC növelte a kisagyi aktivációt semleges képeknek való kitettség során a poszttraumás stressz zavarban szenvedő egyéneknél. Végül azoknál a résztvevőknél, akik THC-t kaptak, az újraértékelés során a nagyobb hátsó cinguláris kéreg/precuneus aktiváció kisebb önbejelentett negatív hatással járt az újraértékelési blokkokat követően.

Ezek az eredmények együttesen arra utalnak, hogy a THC jótékony farmakológiai kiegészítőnek bizonyulhat a kognitív újraértékelő terápia mellett a poszttraumás stressz zavar kezelésében.

A THC megkönnyíti a félelem kioltásáról való tanulást

A fenyegetés memória és a félelem kioltása elengedhetetlen a poszttraumás stressz zavar tüneteinek leküzdéséhez. A Southern Illinois University Carbondale-i Pszichológiai és Viselkedéstudományi Iskolájában végzett tanulmányban a résztvevőket úgy kondicionálták, hogy féljenek a vizuális ingerektől a késleltetési kondicionálás és a kihalás paradigmája szerint. A kondicionálást követően az egyének véletlenszerű és ellensúlyozott sorrendben vagy aktív THC-cigarettát (26,25 mg/2,7% THC), vagy placebo kannabisz-cigarettát (0,002% THC) szívtak el, a második napon pedig ellenkezőleg.

A placebóhoz képest a THC elősegítette a kondicionált válasz kihalását, amit a késői pozitív potenciál amplitúdó csökkenése tükröz a félelem kioltásáról való tanulás során. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy „az eredmények azt mutatják, hogy az akut THC beadása elősegítheti a kondicionált félelem kioltását emberekben”.

*Poszttraumás stressz zavar (PTSD): a súlyos testi és lelki megrázkódtatások, fizikai és pszichés traumák hatására kialakult szorongásos kórképek. Jellemző, hogy a traumára az egyén intenzív félelemmel, tehetetlenséggel reagált, és a traumatikus eseményt ismételten, újra meg újra átéli, illetve kerüli a traumával összefüggő helyzeteket, emlékeket ébresztő tevékenységeket. Katonáknál, nemi erőszak áldozatainál, balesetek tanúinál, családtag hirtelen elvesztésénél és akár szülés után az anyáknál rendkívül gyakori.

A kannabisz hosszú távú használata a tünetek csökkenésével jár PTSD betegeknél

Ez a cikk a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület önkénteseinek munkájában készült. Az Egyesület egyik hivatalos facebook csoportja, ami kizárólag CBD olaj használatával, tapasztalatok megosztásával foglalkozik: https://www.facebook.com/groups/482424458549382/. Mielőtt bárki CBD terméket vásárolna, kérjük csatlakozzon, hogy ne legyen átverés áldozata. Az egyesület munkáját, mivel nonprofit szervezetről van szó, ha csak pár 100 ft-tal is ezen az oldalon lehet támogatni. Kérünk mindenkit, támogassa munkánkat, hogy segíthessünk!
https://orvosikannabisz.com/tamogatas/

Kutatás:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35981598/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35983959/