Az egyesületről

A Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület egy nonprofit szervezet, ami kizárólag a kannabisz gyógyászati célú használatára összpontosít, fő célja elősegíteni a hozzáférést, valamint támogatni a betegeket az egészségügyi szakma bevonásával. Az ezen a honlapon található összes információ tájékoztató jellegű és kizárólag oktatási célokat szolgál. Ezeknek az információknak nem céljuk, sem nem alkalmasak arra, hogy konkrét egészségügyi kérdésekre, vagy betegségekre vonatkozó szakszerű orvosi ellátást helyettesítsenek. Az oldal nem árusít vagy terjeszt kannabisz termékeket.

Fő céljaink és alapelveink:

 1. A betegek legális orvosi kannabisz használatának társadalombiztosítás általi finanszírozása.
 2. Segítségnyújtás a betegek és orvosaik számára a kannabisz alapú készítmények igénylésében és felírásában.
 3. Hivatalosan akkreditált képzés biztosítása orvosi kannabiszról az egészségügyi intézmények számára.
 4. Az orvosi kannabisszal kapcsolatos tudás és szakértelem elismert központjává válni.
 5. Az olyan törvényekben és/vagy jogszabályokban bekövetkező változások előmozdítása, amelyek javítják a biztonságos orvosi kannabisz készítményekhez való hozzáférést, azok, valamint a betegek destigmatizálása.
 6. Az orvosi kannabisz kutatásának előmozdítása, megkönnyítése és támogatása, amely közvetlenül a magyar társadalom érdekét szolgálja.
 7. A betegek érdekeit a politika és a profit elé helyezzük.

Mindezek mellett csatlakozunk vezető orvosok és kutatók emberi jogok nyilatkozatához a kannabisz és a kannabinoidok orvosi hozzáféréséről.

Az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerint:

“Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.” (3. cikk)

“Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt elveszíti.” (25. cikk, 1. bekezdés)

Mivel ez a nyilatkozat mindenkire és minden emberre vonatkozik, mivel jogi előírások szerint sok orvos számára tilos betegeiket kannabisz-alapú gyógyszerekkel kezelni, és mivel sok ember nem engedheti meg magának a kannabisz-alapú gyógyszerekhez való hozzáférést, kijelentjük, hogy:

1. Minden orvosnak joga van kannabinoidokkal és kannabisz készítményekkel kezelni betegeit a jó orvosi ellátás szabályai szerint.

2. Minden betegnek joga van hozzáférni kannabiszhoz és kannabinoidokhoz kezelés céljából orvosi felügyelet mellett, a társadalmi státusztól, az életszínvonaltól vagy a pénzügyi lehetőségektől függetlenül.

 

Mi az az orvosi kannabisz?

A Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület ALAPSZABÁLYA1

Elhatározva a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

Az egyesület célja, tevékenysége

Az egyesület célja a kannabisz (Cannabis sativa) növénnyel és annak hatóanyagaival végzett hivatalos orvosi és gyógyászati alkalmazások lehetőségének elősegítése.

Az egyesület tevékenysége:

 • tájékoztatás a kannabisz orvosi és gyógyászati alkalmazásainak lehetőségeiről
 • tájékoztatás a kannabisz orvosi és gyógyászati kutatási és szabályozási helyzetétől
 • orvosi, szakmai, jogi és adminisztratív segítségnyújtás, tanácsadás és ügyintézés
 • szakmai fórumok, előadások, konferenciák és események szervezése
 • kutatások, kísérletek és felmérések támogatása
 • nemzetközi együttműködések és kapcsolatok kialakítása
 • szakmai anyagok figyelése, összegyűjtése, közreadása
 • szakmai javaslatok kidolgozása
 • az orvosi kannabisszal kapcsolatos szakmai érdekek képviselete a közigazgatási szerveknél az orvosi kannabiszt igénylők érdekeinek érvényesítése
 • új intézmények létesítésének támogatása

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Névjegyzéki adatok:

Végzés 48.Pk.60.014/2017/4.
Nyilvántartási szám 13-02-0007207
Adószám 18877953-1-13
Közösségi adószám HU18877953

A Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület névjegyzéke itt érhető el

Banki adatok:

Név Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület
MagNet Bank 16200151-18536539
SWIFT HBWEHUHB
IBAN HU80162001511853653900000000
NAV 18877953-1-13
VAT HU18877953

Az egyesület alapszabályának teljes szövegét innen lehet letölteni

MOKE Pénzügyi beszámoló 2017 (kivonat)

MOKE Pénzügyi beszámoló 2017(teljes)

MOKE Pénzügyi beszámoló 2018 (kivonat)

MOKE Pénzügyi beszámoló 2018 (teljes)

MOKE Pénzügyi beszámoló 2019 (kivonat)

MOKE Pénzügyi beszámoló 2019 (teljes)

Elérhetőségek

Email:
orvosikannabisz@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/OrvosiKannabisz

Youtube csatorna: https://www.youtube.com/c/OrvosiKannabisz