Az Endokannabinoid rendszer

A fiziológiánkról szóló növekvő tudományos bizonyítékok nem voltak elérhetők számunkra az iskolában és sajnos ez az információ még mindig hiányzik a legtöbb ápolói és egészségügyi iskolából. Az endogén (testen belüli) kannabinoid rendszer, melyet a felfedezéséhez vezető növény után neveztek el, talán a legfontosabb élettani rendszer amely részt vesz az emberi egészség létrehozásában és fenntartásában.

A rovarok kivételével minden állat rendelkezik endokannabinoid rendszerrel (angolul Endocannabinoid System, ECS – vagyis EKR). Felfedezésre került, hogy állítunk elő saját kannabinoidokat, úgynevezett endokannabinoidokat, amelyek hasonló szerkezetűek, mint a kannabisz növényben található vegyületek; továbbá rendelkezünk receptorokkal ezekhez a molekulákhoz. Ez az újonnan felfedezett molekuláris jelzőrendszer nélkülözhetetlen az élethez és segít bennünket egyensúlyban tartani, ahogy szembenézünk a minket érő mindennapi stresszel. Az endokannabinoidok és a receptoraik a testben mindenhol megtalálhatóak; az agyban, a szervekben, a kötőszövetekben, a mirigyekben és az immunsejtekben. Az endokannabinoid rendszer minden szövetben más feladatokat lát el, de a cél mindig ugyanaz: a homeosztázis, a stabil belső környezet fenntartása a külső környezeti ingadozások ellenére.

Az EKR kannabinoid receptorokból, azokhoz kapcsolódó belsőleg előállított molekulákból (endogén ligandumokból) és enzimekből áll, amik szintetizálják és lebontják ezeket a molekulákat.

A kannabioid receptorok a sejteken elhelyezkedő, G-fehérje kapcsolt receptorok. A legismertebb kannabinoid receptorok a CB1 és a CB2, melyeknek az 1990-es évek elején bizonyították a létezésüket és céljukat. Mindkét típusú kannabinoid receptor megtalálható az egész testben, de másképpen oszlanak el. A CB1 receptorok legnagyobb számban a neuronokon (idegsejteken) találhatók meg, az agyban, a gerincvelőben és a perifériás idegrendszerben, valamint a test más szerveiben. A CB2 receptorok elsősorban az immunsejteken találhatók meg, köztük a leukocitákban, a lépben és a mandulákban, de nagy számban jelen vannak a test más szerveiben is, pl. az agyban.

Az egész testünkben vannak kannabinoid receptorok és több receptorunk van kannabinoidokra, mint bármely más anyagra. Az EKR a legkiterjedtebb receptor rendszer a testben. Az endokannabinoidok más neurotranszmitterekhez hasonló módon kötődnek a kannabinoid receptorokhoz és képesek kifejteni különböző hatásokat zár-és-kulcs mechanizmushoz hasonló működéssel. Képesek aktiválni a receptorokat, mint teljes vagy részleges agonisták (aktiválók), vagy kötődni tudnak egy receptorhoz és semleges antagonistaként (blokkoló) működni, amely nem aktiválja a receptort; vagy inverz agonistaként, ez esetben deaktiválják a receptort.

Az endokannabinoid rendszer három fő részből áll: a test által előállított endokannabinoidokból; receptorokból, ahol a molekulák kötődnek; és enzimekből, amelyek lebontják az endokannabinoidokat.

Az elsődleges endokannabinoidok az anandamid és a 2-arachidonoil-glicerin (2-AG). Az anandamidot 1992-ben fedezték fel és megállapították, hogy a CB1 receptor endogén ligandja (belső termelésű receptorhoz kapcsolódó molekulája). A kémiai szerkezete nagyon hasonló a THC szerkezetéhez. A 2-AG-t 1995-ben fedezték fel és ellentétben az anandamiddal, nagy affinitással aktiválja mind a CB1 és a CB2 receptorokat.

Az anandamid és a 2-AG arachidonsavból, egy omega-6 zsírsavból szintetizálódnak. Az anandamidot zsírsav-amid-hidroláz (FAAH) bontja le és a 2-AG-t a monoacylglyceride lipáz (MAGL). Mindkét endokannabinoid „igény szerint” – amikor szükség van rá – kerül előállításra (szintetizálódik) a sejtmembránon, prekurzor molekulák használatával.

Az endokannabinoid aktivitás elsődleges funkciója fenntartani a stabil belső környezetet a külső környezet változásai ellenére. Ezt a stabilitást homeosztázisnak hívják, amit az endokannabinoidok segítenek elő a legalapvetőbb szinten. Ezek az endokannabinoidok sokféle mechanizmuson keresztül szabályozzák a homeosztázist, beleértve az intercelluláris kommunikáció megkönnyítését különböző sejttípusok között.

Az endokannabinoidok és a kannabinoidok a test különböző rendszereinek kereszteződésében is megtalálhatók, így lehetővé teszik a kommunikációt és a koordinációt a különböző sejttípusok között. A sérülés helyén például az látható, hogy a kannabinoidok csökkentik az aktivátorok és az érzékenyítők kibocsátását a károsult szövetből, stabilizálják a idegsejtet, hogy megakadályozzák a túlzott tüzelést és nyugtatják a közeli immunsejteket, hogy megelőzzék a gyulladáskeltő anyagok kibocsátását. Három különböző hatásmechanizmus, három különböző sejt típusra, egyetlen célért: minimalizálni a fájdalmat és a sérülés okozta kárt.

A kannabinoidok a homeosztázist segítik elő a biológiai élet minden szintjén, a szubcelluláristól az organizmusig és feltehetően a közösségig és azon túl. Itt van egy példa: az autofágia egy olyan folyamat, amelyben a sejt elzárja egy részét, hogy önemésszen és újrahasznosítson, amit az endokannabinoid rendszer közvetít. Bár ez a folyamat tartja életben a normális sejteket, amely lehetővé teszi számukra, hogy fenntartsák az egyensúlyt a szintézis, a bomlás és az azt követő sejttermékek újrahasznosítása között, van egy halálos hatása a rosszindulatú daganatsejtekre, így azok saját magukat fogyasztják el, programozott sejt öngyilkosság útján. A rákos sejtek halála természetesen elősegíti a homeosztázist és a túlélést az egész szervezet szintjén.

Amikor a sejtek kommunikálnak, a neurotranszmitterek általában a preszinaptikus neuronoktól áramlanak a posztszinaptikus neuronokhoz. Az endokannabinoidok egyedülállóak, mivel képesek az ellenkező irányba utazni és visszajelzést szállítani a preszinaptikus sejthez. Ez a folyamat egy alapvető mechanizmus, amely által az endokannabinoidok fenntartják a homeosztázist. Például, ha egy neuron túl gyorsan lő ki üzeneteket, akkor az endokannabinoidok (általában a 2-AG) utasítják azt, hogy lassítson le, az által, hogy felfelé utaznak és aktiválják a preszinaptikus CB1 receptorokat.

Az EKR számos alapvető funkcióban vesz részt. Úgy tartják, hogy szerepet játszik a memóriában, a hangulatban, az alvásban, az étvágyban, a fájdalomban, az immunválaszban, a gyulladásban és a sejtek élet halál ciklusában. Számos fiziológiai folyamatot is befolyásol, beleértve a keringést, az anyagcserét és szervi funkciókat. A kannabinoidok képesek „sodrással szemben” haladni, a posztszinaptikus idegtől biztosítani visszajelzést a preszinaptikus idegnek, ami eddig ismeretlen volt az idegrendszer kémiájában.

Az endokannabinoid rendszer és receptorai nagy jelentőséggel bírnak a prenatális (magzati) fejlődés során, de fontos szerepük van a szülés után is. Nem mindenki tudja, hogy az anyatejben már vannak endokannabinoidok és szerepet játszanak a csecsemő fejlődésében.

2004-ben a European Journal of Pharmacology publikált egy tanulmányt, amely megállapította, hogy minden ember kannabinoid receptorokkal születik, ami arra utal, hogy az endokannabinoidok és receptoraik erős befolyást gyakorolnak a pre- és posztnatális fejlődésre.

Korábban, az 1970-es években kimutatták, hogy az endokannabinoidok részt vehetnek a táplálékkal és az étvágygal kapcsolatos folyamatokban. Azonban 30 évbe telt, mire kimutatták az endokannabinoidokat a szarvasmarha- és az emberi anyatejben. Röviddel ezután megfigyelték, hogy a CB1 receptorok a terhesség 14. hete előtt fejlődnek ki.

Ezen eredmények alapján a kutatók úgy döntöttek, hogy megvizsgálják, vajon a kannabinoidok ösztönözhetik-e az újszülötteket arra, hogy elkezdjenek tejet inni (szopni). A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a CB1 receptorok aktiválása kritikus a tejszopáshoz, vagyis az endokannabinoid rendszer alapvető tényező az újszülött étvágyának kialakulásában, amikor először tanul meg táplálkozni.

Az anyatejben lévő endokannabinoidoknak azonban nem csak táplálkozással kapcsolatos funkciói vannak. Ezek a belső vegyületek segítenek megvédeni a neuronokat az agy születés utáni fejlődésében.

A közelmúltban végzett vizsgálatban, ahol 36 szoptató anyától gyűjtöttek tejmintát a szülés után 4-8 héttel minden szoptatáskor, 24 órás periódus alatt, szignifikánsan magasabb 2-AG-koncentrációt figyeltek meg nappi mintákban az éjszakaihoz képest.

A bizonyítékok arra utalnak, hogy az EKR legkorábbi alkotóelemei 600 millió évvel ezelőtt alakultak ki a tengeri zsákállatokban. Továbbá, a betegségek gyakran akkor alakulnak ki, ha endokannabinoid hiány vagy zavar áll fenn. Ezek a tények önmagukban bizonyítják a megfelelő EKR működés fontosságát a magasabb szintű szervezetek egészséges létezésében.

Az endokannabinoid rendszer, a maga bonyolult tevékenységével az immunrendszerünkben, az idegrendszerünkben és a test összes szervében, szó szerint egy híd a test és a lélek között. Ha megértjük ezt a rendszert elkezdünk látni egy olyan mechanizmust, amely megmagyarázza, hogy a tudatállapotok hogyan segítik elő az egészséget vagy a betegséget.

Azon túl, hogy a belső és a celluláris homeosztázisunkat szabályozzák, a kannabinoidok befolyásolják az egyén kapcsolatát a külső környezettel. Társadalmilag, a kannabinoidok bevitele egyértelműen megváltoztatja az emberi viselkedést, támogatja a közösségi megosztást, a humort, és a kreativitást. A neurogenezis (új agysejteket képződése), a neuronális plaszticitás és a tanulás közvetítésével a kannabinoidok közvetlenül befolyásolják az egyén nyitottságát és azt a képességet, hogy túllépjünk a korábbi helyzetek gondolkodást és viselkedést korlátozó mintáin. Ezeknek a régi mintáknak a kitörlése elengedhetetlen része az egészségnek gyorsan változó környezetünkben.

Abban az időben, amikor ez az írás született (2015. február) a PubMed-en az elmúlt 20 évben megjelent tudományos folyóiratok cikkjeiben való keresés a „kannabisz” szóra 8.637 találatot ad. Addjuk hozzá a „kannabinoid” szót és a talált cikkek száma 20.991-re nő. Ez átlagosan több mint két tudományos publikáció naponta az elmúlt 20 évben! Ezek a számok nem csak a kannabisz és összetevői megértésre irányuló tudományos érdeklődést és a pénzügyi befektetés nagyságát mutatják meg, de azt is hangsúlyozzák, hogy szükség van az ehhez hasonló jó minőségű értékelésekre és összefoglalókra, mint ez a dokumentum.

Frissítés 2023 októberében: A PubMed-en kégzett keresés a „kannabisz”, „kannabinoid”, „endokannabinoid”, vagy „endokannabinoid rendszer” szavakra összesen 53,726 találatot ad az elmúlt 30 évben, ami átlagosan naponta 5 szakértők által lektorált kutatást jelent.

Klinikai endokannabinoid hiány

Klinikai endokannabinoid hiány

Dr. Ethan Russo szerint a klinikai endokannabinoid hiány elmélete megmagyarázza, hogy hány betegség esik egybe az endokannabinoidok hiányával, termelésének, anyagcseréjének és mennyiségének szabályozási zavarával, vagy a kannabinoid receptorok állapotának vagy állapotának megváltozásával.

Ez a zavar vagy hiány származhat sérülésből, fertőzésből, olyan eseményből, amely hosszú távú gyulladásos reakciókat vált ki, vagy genetikai diszfunkcióból. A kutatások számos betegséget kapcsoltak össze a klinikai endokannabinoid hiánnyal, beleértve a fibromialgiát, a migrént és az  irritábilis bél szindróma. A krónikus fájdalom, az álmatlanság, a szorongás és a depresszió szintén összefüggésbe hozható az endokannabinoid hiánnyal.

Ezenkívül az autoimmun betegségek széles körű gyulladást okozhatnak a szervezetben, amit a kannabinoidok segíthetnek csökkenteni. Egyes epilepsziás szindrómák (Dravet) egy specifikus endokannabinoid genetikai kódolásának hiánya miatt alakulhatnak ki, amely segít szabályozni a kalcium- és nátriumionokat.

Az endokannabinoidok kölcsönhatása a kannabinoid receptorokkal potenciális célpontokká teszik azokat az olyan betegségek kezelésében, mint az Alzheimer-kór, a Huntington-kór és a szklerózis multiplex. Kutatások alapján feltételezhető, hogy szerepet játszanak a skizofrénia kialakulásában, és így pszichiátriai betegségek kezeléséban is fontos szerepet kaphatnak.

Elméletileg a kannabinoidokból is lehet túl sok lehet. Beszémolók szerint egy betegnek nem volt genetikai kódja a FAAH enzim előállításához, ami az anandamid nevű endokannabinoidot lebontja. Ez anandamid túlterhelést eredményezett a szervezetében, aminek hatására alig érzett fájdalmat vagy szorongást. A legjobb, ha az EKR-ben nincsenek sem hiányok, sem töblet; kulcs az egyensúly.

Az endokannabinoid rendszer kulcsfontosságú lehet a stresszel kapcsolatos beteségek kezelésében

Az endokannabinoidok képesek lehetnek visszafordítani a rákos sejtek kemorezisztenciáját.

Egy friss tanulmányban az endokannabinoidok, az anandamid (AEA) és a 2-arachidonoilglicerin (2-AG) kombinálták kemoterápiás gyógyszerekkel a petefészekrák kezelésében.

Az eredmények azt mutatták, hogy a petefészekrák sejtjei mind a két kannabinoid receptort, a CB1-et és a CB2-t is expresszálták, ami az endokannabinoid rendszer lehetőséges szerepére utal. A kutatók azt találták, hogy az endokannabinoidok által közvetített kemorezisztencia-ellenes hatást a ceramidszintek felszabályozása okozta, ami súlyos endoplazmatikus retikulum (ER) stresszhez és fokozott autofágiához vezetett a kemorezisztens rákos sejtekben. Emiatt a kemorezisztens rákos sejtek növekedése gátolva volt, és a kombinált kezelések során sejtapoptózis (sejthalál) indukálódott.

Az eredmények alapján az endokannabinoidok in vitro (kémcsőben) legyőzték a petefészekráksejtek kemorezisztenciáját. Az eredmények arra utalnak, hogy az EKR-t célzó gyógyszerek a kemoterápia adjuvánsai lehetnek azáltal, hogy növelik a kemoterápiás gyógyszerek hatékonyságát és csökkentik azok mellékhatásait.

Videósorozat az endokannabinoid rendszerről:

Az endokannabinoid rendszer története:

1988 – Kannabinoid receptorokat azonosítanak patkányok agyában

1991 – Sikeresen klónozzák a CB1 emberi kannabinoid receptort

1992 – Az első endokannabinoid, az N-arachidonoiletanolamin (AEA) felfedezése, amit később anandamidnak neveztek el (Eredete az ananda szanszkrit szó, jelentése “boldogság”)

1993 – A perifériás CB2 receptor klónozása; az anandamid az arachidonsavból, egy esszenciális omega-6 zsírsavból bioszintetizálódik

1995 – Egy második endokannabinoid a 2-arachidonoil-glicerin (2-AG) felfedezése

1996 – Az első endokannabinoid lebontó enzim klónozása, FAAH

1997 – A GPR18 árva receptor felfedezése

1999 – Az anandamid aktiválja a vanilloid receptorokat (TRPV1); a GPR55 árva receptor felfedezése; és a 2-AG szintén arachidonsavból bioszintetizálódik

2000 – Az n-arachidonoil-dopamin (NADA) endokannabinoid felfedezése, ami elsősorban a CB1 receptorhoz kötődik

2002 – Az anandamid blokkolja a 5-HT3 szerotonin receptort (antidepresszáns hatás)

2002 – A negyedik endokannabinoid, az O-arachidonoiletanolamin (O-AEA) felfedezése, amit később virodhaminnak neveztek el (Eredete virodha szanszkrit szó, jelentése “ellentét”); valamint az ötödik endokannabinoid a sztearoil-etanolamid (SEA) felfedezése

2003 – Az első endokannabinoid bioszintetizáló enzimek klónozása; a GPR119 árva receptor felfedezése

2005 – Az anandamid közvetlenül aktiválja a PPAR receptorokat és közvetlenül blokkolja a GlyR receptorokat

2006 – Az anandamid aktiválja a GPR18 és a GPR119 receptorokat

2007 – Az anandamid aktiválja (agonista) a GPR55 receptort, amit az eddig receptorfüggetlen hatásairól ismert fitokannabinoid, a kannabidiol (CBD) képes deaktiválni (antagonista)

2007-2010 – A GPR55, a GPR119 és a GPR18 új kannabinoid receptoroknak tekinthetők

2012 – Az anandamid és virodhamin endokannabinoidok modulálják a GPR55 új kannabinoid receptor aktivitását, valamint a 2007-ben felfedezett lizofoszfatidil-inozitol (LPI), ami aktiválja a GPR55-öt, így már a hatodik felfedezett endokannabinoid

2012 – Az endokannabinoidok szabályozzák a mitokondriális aktivitást és molekuláris szinten védik a neuronokat

2013 – Kutatók felvetik „endokannabinoidom” ötletét, egy összetett hiperrendszert, amely magába foglalja a veleszületett „lipidomunkat”, valamint a bélmikrobiomunkat

2022 – A pentadekanoil-karnitin (PDC) nevű endokannabinoid felfedezése, ami a a CB1 és CB2 receptorok teljes agonistája

Kérünk mindenkit, támogassa non-profit egysületünk munkáját, akár csak egy pohár kávé árával.
Ezen az oldalon lehet támogatást küldeni:

https://orvosikannabisz.com/tamogatas/

Kannabinoid receptorok

Az emberi szervezet tele van kannabisz-receptorokkal

Kannabinoid receptorok – több, mint csak CB1 és CB2

Endokannabinoidok