CBD és a rák – A preklinikai adatok áttekintése

CBD and cancer - HUN

1. Bevezető

Ebben a fejezetben a legkorszerűbb pre-klinikai bizonyítékokat mutatjuk be a kannabidiol (CBD) tumorellenes hatásairól, amit különböző típusú rákos megbetegedések esetében gyakorol. Amint látni fogja a következő bekezdésekben, a CBD egy fitokannabinoid, ami mentes minden pszichotróp aktivitástól, amely egyes hatásait az endokannabinoid rendszer különböző összetevőinek modulációjának révén fejti ki. Hogy világosabban megértsük, biztosítunk egy rövid bevezetést magáról az endokannabinoid rendszerről.

Az Endokannabinoid rendszer

2. Az endokannabinoid rendszer
3. A kannabinoidok és a rák
4. CBD és mellrák
5. CBD és glioma
6. CBD és leukémia/limfóma
7. CBD és tüdőrák
8. CBD és endokrin tumorok
9. CBD és vastagbél rák
10. CBD és az angiogenézis (véredényképzés)

11. Következtetés

Nagy érdeklődés övezi a CBD-t mivel ez egy növényi eredetű kannabinoid, ami pszichotróp tulajdonságoktól mentes. Sok bizonyíték támasztja alá pro-apoptotikus (sejtkárosító) és anti-proliferatív (burjánzás ellenes) hatásait különböző típusú daganatokban, valamint az anti-migrációs (vándorlás ellenes), anti-invazív, anti-metasztatikus (áttét ellenes) és talán antiangiogén (érképződés gátló) tulajdonságait. Ezek a széles körű tumorellenes hatások azt jelzik, hogy a CBD valószínűleg egy hatásos gátlója lehet a rák növekedésének és terjedésének.

Ebben a tekintetben érdemes megjegyezni, hogy, legalábbis in vitro, ez a vegyület rákellenes hatását szelektíven fejti ki a rákos sejtekre, anélkül, hogy befolyásolná a normál sejtek életképességét. Sőt, a CBD rendkívül hatékonyan gátolja a tumor növekedést: a sokoldalúsága annak tulajdonítható, hogy többféle sejtfolyamatokat befolyásol, amelyek szabályozzák tumorképződést és az ebből következően megváltoztatják a különböző sejten belüli jelzéseket, a szóban forgo rák típusától függően.

CBD - Cancer

CBD és rák

Különösen az ROS-termelés növekedése tűnik az egyik leggyakoribb és döntő mechanizmusnak amit a CBD indukál, ezzel gyakorol hatást minden megfigyelt rákos sejtvonalra. Kevésbé nyilvánvaló a kannabinoid és vanilloid receptorok szerepe a CBD hatásainak közvetítésében. Egyes esetekben (tüdő, a leukémia, vastagbél) a sejtek specifikus antagonistáknak történő expozíciója, egyértelműen bizonyította ezen receptorok lényeges hozzájárulását. Más típusú rákoknál (mell- és glioma) azok jelentősége csekélynek tűnik, vagy hiányzik.

Megjegyzendő, hogy a CBD-ről kimutatták, hatékonyan gátolja a rák fejlődését nem csak in vitro, hanem több in vivo tesztben is, meghatározó csökkentést okozva a tumor növekedésében és egyes esetekben a metasztázisában.

CBD - Glioma

CBD és glióma (agydaganat)

Figyelmet érdemel az a lehetőség, hogy a CBD-t klinikai gyakorlatban mutassuk be a rák kezelésében. Jó kiindulási pont a kíváló tolerálhatóság és a toxikus hatások hiánya. 700 mg/nap CBD 6 héten át nem mutatott semmilyen nyilvánvaló toxicitást emberekben [64], ami arra utal, hogy lehetséges hosszabb kezelés alkalmazására. Másfelől a CBD orális felszívódása lassú és kiszámíthatatlan, ami megnehezíti az optimális adagolás megvalósítsát. Előző kísérletek azt mutatták, hogy 6 hetes orális CBD kezelés 10 mg/kg/nap átlagos 6 és 11 közötti ng/ml (körülbelül 0,0036 μM) CBD plazma szintet indukált [65], és hogy ez az érték nem változott jelentősen a 6 hetes adagolás alatt. Említésre méltó, hogy ugyanez a koncentráció tartomány hatásosan gátolja tüdőrák sejtek invázióját [55,56]: például ebben az esetben, az orális út lehet a megfelelő választás. Fontos továbbá, hogy a kísérleti adatok azt mutatják, hogy a kombinált CBD és Δ9-THC kezelés hatékonyabban csökkenti a rákos sejtek szaporodását, az együttes beadás jobb választás lehet a rák terápiában. Ezzel összhangban a 10 mg Sativex-el (egy készítmény, amely 1:1 arányban tartalmaz Δ9-THC-t és CBD-t és a közelmúltban jóváhagyták szklerózis multiplexre) történő szájnyálkahártyás kezelés 0,01 μM – 0,05 μM körüli CBD plazma szintet provokált emberben, egy koncentráció tartomány ami hatékonyan csökkenti a tüdő sejtek invázióját in vitro. Amint arról a jelentések szólnak a fitokannabinoidok különböző kombinációjának használata változó arányban jobb eredményhez vezethet farmakokinetikai interakció nélkül [66]. A szájnyálkahártyán történő alkalmazás egy szintén kedvező aspektusa , hogy hányinger és hányás esetén is lehetséges az alkalmazása. A szisztémás adagolás számos korlátjának lekűzdésére való tekintettel, ami részben magas lipofilitásukból származik, egy friss vizsgálatban Hernán Pérez de la Ossa és társai. [67] megvizsgálták a CBD-vel és Δ9THC-val betöltött poli-ε-kaprolakton mikrorészecskék hatását, mint alternative hosszú távú kannabinoid beviteli módot egy rágcsáló xenograft glioma modellben. A Δ9-THC, a CBD vagy azok egy keverékével (1:1 w:w) töltött mikrorészecskéket helyi alkalmazása minden 5. napon glioma xenograftokat hordozó egerekbe csökkentette a tumor növekedését azonos hatékonysággal, mint az ekvivalens mennyiségű kannabinoidok helyi alkalmazása naponta oldatban. Sőt, a kannabinoiddal-töltött mikrorészecskékkel történő kezelés fokozta az apoptózist és csökkentette a sejtproliferációt és az angiogenézist ezekben a daganatokban.

CBD - Breast cancer

CBD és mellrák

Ezen túlmenően, érdemes lenne értékelni a CBD (vagy Sativex) kombinálásának lehetőségét klasszikus kemoterápiás szerekkel: ez lehetővé tenné, hogy ellenőrizhető legyen a szinergikus hatás jelenléte, így lehetséges lenne a klinikai kemoterápiás dózis csökkentése, és ezáltal a csökkentett a toxicitás, miközben a hatékonyság fennmarad.

Szem előtt tartva, hogy a CBD-t már jelenleg is használják szklerózis multiplex betegeknél, és az itt összefoglalt eredmények fényében, arra lehet következtetni, hogy a CBD egy jó jelölt lehet egy jövőbeni klinikai megközelítéshez és/vagy egy második generációs vegyület szintéziséhez, McAllister csoportjának javaslata alapján. Tekintettel ezekre a lehetőségekre és az itt bemutatott adatok alapján, további kutatásokat kell végezni, hogy folytatódjon a CBD és/vagy a CBD-analógok feltárása, mint alternatív szerek a rák terápiában.

Forrás:
http://www.intechopen.com/books/molecular-considerations-and-evolving-surgical-management-issues-in-the-treatment-of-patients-with-a-brain-tumor/cannabidiol-and-cancer-an-overview-of-the-preclinical-data#F3