A krónikus kannabiszhasználók agyának szerkezeti változásai

Frontiers in Psychiatry

Nagyobb szürke anyag mennyiség a krónikus kannabiszhasználók bazális ganglionjában, a voxel-alapú morfometria és szubkortikai térfogat analízis alapján.

Háttér: A kannabiszhasználók szerkezeti képalkotó tanulmányai igazolták mind a kortikális, mind a szubkortikális térfogatcsökkentést, különösen a kannabinoid receptorban gazdag régiókban, mint a hippokampusz és az amygdala. Az eredmények azonban nem voltak konzisztensek. A jelen tanulmányban olyan felnőtt, krónikus kannabiszhasználók mintáját vizsgáltuk akik más kábítószereket nem használtak, annak megállapítása érdekében, hogy a hosszú távú használat összefüggésben van-e agyi szerkezeti változásokkal, különösen a szubkortikális régiókban.

Módszer: Összehasonlítottuk a 14 hosszú távú, krónikus kannabiszhasználó szürkeállományának mennyiségét a nem-használó kontrollokkal. Robusztus megállapítások elvégzéséhez két különböző vizsgálatot végeztünk két különböző MRI technikával. Mindegyik vizsgálat ugyanazt a kannabiszhasználó és egy eltérő kontrollcsoport mintát használt. Mindkét kontrollcsoport független volt egymástól. Először a teljes agyi voksel alapú morfometriát (VBM) használták a kanabiszhasználók összehasonlítására 28 egyező kontrollal (HC1 csoport) szemben. Másodszor, a szubkortikális régiók térfogati analízisét végeztük a kannabiszhasználók és 100 egyező kontroll (HC2 csoport) egészséges önkéntesek helyi adatbázisából származó minták közötti különbségek felmérésére.

Eredmények: A VBM vizsgálat kimutatta, hogy a HC1 kontrollcsoporthoz képest a kannabiszhasználók nem mutattak kortikális különbségeket, sem kisebb térfogatot semmilyen szubkortikális szerkezetben, hanem a bazális ganglionokban nagyobb szürkeállomány-térfogatot (p <0,001) mutatott a putamenben, pallidumban és nucleus accumbensben, kétoldalúan. A szubkortikális térfogat analízis kimutatta, hogy a kannabiszhasználók a HC2 kontrollcsoporthoz képest szignifikánsan nagyobb mennyiségeket mutattak a putamenben (p = 0,001) és pallidumban (p = 0,0015). Szignifikáns szubtilidális tendenciákat csak a korrigálatlan szinten találtunk a caudateben (p = 0,05) és a nucleus accumbensben (p = 0,047) között.

Következtetések: Ez a tanulmány nem támogatja a hosszú távú, krónikus kannabiszhasználók hippokampális és/vagy amygdala szerkezeti változásainak korábbi megállapításait. Azonban bizonyítékot szolgáltat a bazális ganglionok térfogatának növekedésére.

Kérünk mindenkit, támogassa non-profit egysületünk munkáját, akár csak egy pohár kávé árával.
Ezen az oldalon lehet támogatást küldeni:

https://orvosikannabisz.com/tamogatas/

Összezsugorodik a kannabisztól a hippokampuszom? Mi ennek a hosszú távú egészségügyi következménye?

Kutatás:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29773998