Kannabisz és a memóriád

A kannabiszfogyasztókat gyakran szórakozott, feledékeny figuraként ábrázolják. De van bármi igazság e hit mögött?

Nem titok, hogy a kannabisz hatással lehet az ember memóriájára. Valójában tanulmányok támasztják alá, hogy a kannabisz és a memória számos módon összeköttetésben vannak.

A kannabisz alkalmi használata károsíthatja a rövidtávú memóriát, illetve az arra való képességet, hogy valaki új emlékeket raktározzon el a hatása alatt. Ez a hatás azonban ideiglenes és a kijózanodást követően a memóriafunkciók visszaállnak a normálisra.

A hosszútávú kannabiszhasználat tartósabb változásokat eredményezhet. Mindazonáltal nem biztos, hogy maradandó memóriakárosodást is okoz.

A kannabisz memóriára gyakorolt hatása függ a genetikai faktoroktól, a különböző növények eltérő THC/CBD szintjétől és az elfogyasztott kannabisz mennyiségétől.

Vessünk egy alaposabb pillantást most arra, mit mond a tudomány a kannabiszról és a memóriáról.

Mi az emlékezés?

Az emlékezés az a képességünk, mely lehetővé teszi az információ és a megszerzett tudás elraktározását, illetve az ezekhez való későbbi hozzáférést. Ez is egy mód a jelen viselkedés múltbeli ismeretek és tapasztalatok alapján való alakítására.

A memóriának köszönhetjük, hogy továbbra is fel tudjuk idézni a házat, amelyikben felnőttünk és más tapasztalatokat, melyeket évekkel korábban szereztünk.

Az emlékezés számos bonyolult neurológiai mechanizmust foglal magába az agyban. Alap kifejezésekkel élve, amikor felidézünk egy emléket, a neuronjaink az eredeti tapasztalathoz hasonló módon lépnek működésbe, hogy rekonstruálják az adott tapasztalat fontosabb aspektusait.

Memóriatípusok

A legtöbb ember ismeri a rövid- és hosszútávú memória közti különbségeket. Mindazonáltal a memóriatípusok felosztásának számos különféle módja létezik. Hallhattál már esetleg munkamemóriáról, verbális memóriáról vagy műveleti memóriáról.

A memória szakaszmodellje szerint az emlékezőképességet megközelítőlegesen három típusra bonthatjuk: érzékszervi, rövid-, és hossztávú memóriára.

Érzékszervi memória

Az érzékszervi memória ideiglenesen (~3 másodpercig) tárol információt az értékszervekből kiindulva (látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés), hogy azt az agy feldolgozza.

Mikor nem hallod elsőre, mit mondott valaki, valójában az agyad képes visszajátszani az utóbbi néhány másodperc hangjait az érzékszervi memóriából. Ezért van az, hogy bár gyakran kérjük beszélgetőpartnerünket, hogy ismételje meg mondanivalóját, szinte azonnal eszünkbe jut, mit is mondott az imént.

Rövidtávú memória

A rövidtávú memória (munkamemória) egyfajta szűrő az érzékszervi információn. Lényegileg mindent megtart, amire aktuálisan figyelmet fordítasz vagy gondolsz, egy körülbelül 30 másodperces időkereten belül.

A munkamemóriát úgy is elképzelhetjük mint egy üveg nyakát. Az emberi agy befogadóképessége véges, így egyszerűen nem tudunk mindent feldolgozni, ami az érzékeinket érinti. A munkamemória kiszűri a felesleges információt és megtartja az aktuális mentális folyamatokhoz szükséges adatokat.

A munkamemória működésének egy példájaként, állj meg egy pillanatra az aktuálisan olvasott mondatnál… Olvasás közben a munkamemória megtartja a mondat első felét amíg befejezed az olvasását, ezáltal értheted meg a teljes gondolatot.

Hosszútávú memória

A hosszútávú memória a valamire való emlékezés maradandóbb módját jelenti. Ez magába foglalja múltbeli eseményekkel kapcsolatos emlékeket, tényeket és procedúrákat (know how). Szemléletes példa lehet erre a névmemória.

Az információ áthelyezése a rövidtávú memóriából a hosszútávú memóriába, két elsődleges úton lehetséges: érzelmi kötődés (érdeklődés az adott esemény iránt), és figyelem (azaz ismétlés).

Az emlékek megfakulhatnak és elfelejtődhetnek, ha nincsenek felidézés folytán emlékezetben tartva. Mint mikor elfelejted hogyan énekelj egy dalt, melynek a szövegét egykor kívülről fújtad.

A kannabisz terápiás lehetőségei Alzheimer-kórban

A kannabisz hatása a memóriára

Amikor kannabiszt fogyasztasz, THC és más vegyületek kerülnek a véráramlatba és utaznak az agyba. Bekerülve ide, ezek a vegyületek megváltoztatják az emlékező funkciót az Endokannabinoid Rendszer aktiválásával. Ez a biológiai rendszer bonyolult módon kapcsolódik az agy azon részeivel, melyeket a memóriával azonosítanak.

Például, a THC-re válaszoló CB1 receptorok az agyszerkezet hippokampuszként ismert részében találhatók. A hippokampusz az, ahol az emlékeid nagy része feldolgozásra és elraktározásra kerül.

Úgy tartják, az endokannabinoid rendszer tulajdonképpen egyfajta segély-funkció, ami az emlékek megkülönböztetésére szolgál, segítve azt, hogy elfelejtsük a rossz emlékeket és a negatív tapasztalatokat.

Rövidtávú hatások

A kannabiszhasználat azonnali, ugyanakkor ideiglenes hatással van a rövid- és hosszútávú emlékezetre.

A közvetlen hatás alatt lévő szerhasználók rövidtávú memóriája gyengülést mutat, továbbá csökkent arra való képességük, hogy új, maradandó emlékeket raktározzanak el.

Ugyanakkor nem jelent számukra nehézséget, hogy egy már létező emléket idézzenek fel, ami arra enged következtetni, hogy a kannabisz nem tudja elfelejtetni veled azt, amit már amúgy is tudsz.

Más szóval, a kannabisz hatása a hosszútávú memóriára az új emlékek elraktározására limitálódik. Ezek a romlások azonban megszűnni látszanak a fogyasztó kijózanodását követően.

Hosszútávú hatások

A hosszútávú kannabiszhasználók hajlamosak – akkor is, ha éppen nincsenek betépve -, gyengébben teljesíteni a munka– és a verbális memóriát vizsgáló teszteken, mint azon társaik, akik sosem szívtak.

Ez azt jelenti, hogy a hosszútávú szerhasználók számára problémásnak bizonyul(hat), hogy információt tároljanak az elméjükben és hogy verbális információt (szavakat) idézzenek fel.

Egy fontos kérdés, hogy vajon ezek a hatások tartósak-e, vagy a memóriafunkciók visszaállnak normálisra bizonyos idő elteltével. Sajnos, erre a tanulmányok még nem adnak egyértelmű választ.

Egy folyóirat 2008-ból, mely korábbi kutatásokra támaszkodott, arra a következtetésre jutott, hogy a nagymértékű, hosszantartó kannabiszhasználat memóriára gyakorolt hatásai hosszas megvonás után is megfigyelhetők.

Ugyanakkor, egy másik, 2005-ben született tanulmány az ellenkező eredményről számolt be. A kutatók hosszútávú, gyakori kannabiszfogyasztókat vizsgáltak a fogyasztás idejében, összehasonlítva azokkal, akik 3 hónapos önmagtartóztatást tanúsítottak.

Úgy találták, hogy az egykori „stoner-”ek nem mutatnak emlékezetkárosodást, összehasonlítva azzal a jelentős romlással, melyet a felmérés alatt is fogyasztó páciensek esetében tapasztalhattak.

Megállapították, hogy az egykori intenzív használók nem mutatnak memóriazavarokat, szemben azokkal, akik még rendszeresen fogyasztanak.

A szakértők arra utalnak, hogy az egymásnak ellentmondó megállapítások két alcsoportot tükrözhetnek: egyes emberek könnyebben tudnak felépülni a kannabisz memóriára gyakorolt hatásaiból azután, hogy abbahagyták, míg mások nem.

Rossz emlékek és PTSD

A rossz emlékek kellemetlen érzésekkel párosuló emlékek. Funkciójuk szerint arra hivatottak, hogy megvédjenek a sérülésektől, arra tanítva, hogy elkerüld azt, ami korábban már bántalmat okozott.

Amikor az embert súlyos trauma éri, a negatív emlékezet rendszere túl aktívvá válhat, ami poszt traumatikus stressz szindróma (PTSD) kialakulásához vezethet.

A PTSD jellemzője, hogy olyan emlékek villannak be [az elszenvedőnek], melyek a szorongás tüneteit idézik elő, beleértve a túlzott éberséget, a pánikérzetet és a fájdalmat.

Tanulmányok kimutatták, hogy az endokannabinoid-rendszer szerepet játszik az emlékek szelektálásában (pl. rossz emlékek elfelejtésében). Tanúsították, hogy az endokannabinoid-rendszer kannabiszfogyasztás általi aktiválása megkönnyíti ezt a folyamatot.

Tudósok elmélkedései szerint a THC ígéretes kezelés lehet PTSD-re, azáltal, hogy segíti az elszenvedőt a problémás emlékek megkülönböztetésében.

Kontextusfüggőségi hatás

A gyakori fogyasztók, akik hozzá vannak szokva a bódultság érzetéhez, kieshetnek saját ritmusukból, ha éppen nincsenek betépve. Ennek egy lehetséges magyarázata a kontextusfüggő tanulás elméletén alapszik.

Tanulmányok kimutatták, hogy az emlékekhez való hozzáférést megkönnyíti az, ha az aktuális körülmények osztoznak az emlékek elraktározásának idejében fennálló körülmények tulajdonságaiban. Például, azok a diákok, akik vizsgára készülés közben zenét hallgatnak, jobban teljesítenek a vizsgán, ha annak írása közben is zenét hallgathatnak.

Abban az esetben, ha valaki sok kannabiszt fogyaszt, később problémát jelenthet számára, hogy tiszta fejjel emlékezzen rá, mi történt a bódultság állapotában, és fordítva is. Ez megmagyarázná azt, miért tűnnek néha a gyakori fogyasztók feledékenynek vagy szétszórtnak.

Izraeli tanulmány bemutatja a kannabisz kezelés előnyeit PTSD-betegek számára

Egyéb faktorok közjátéka

A kannabisz és a memória közti kapcsolat minden, csak nem egyszerű. Az elképzelések szerint a különböző kannabiszfajták, a bevitt mennyiség, a tolerancia és a genetika is mind szerepet játszanak abban, hogy milyen hatást gyakorol a kannabisz az emlékezetre.

Fajtaváltozatok

A kannabiszfajták [első sorban] eltérő kannabinoid tartalomszintjük alapján kerülnek megkülönböztetésre. Tanulmányok azt mutatják, hogy a CBD megvédheti az emlékezőfunkciót azáltal, hogy mérsékli a THC hatásait.

Az elképelés jelenlegi bizonytalansága ellenére, a tudósok remélik, hogy a magas CBD tartalom segíthetné a használókat, hogy elkerüljék a THC által okozott memóriaproblémákat.

Dózis

A kannabisz emlékezetre gyakorolt hatásai ugyanakkor függnek az elfogyasztott mennyiségtől is, ami azt jelenti, hogy az emlékezetkárosodás komolyabbá válhat nagyobb dózis használatának esetén. Eszerint azok, akik nagy mennyiségben fogyasztanak kannabiszt, hajlamosabbak rá, hogy memóriaprobléma alakuljon ki náluk.

Tolerancia/Genetika

Ezzel egyidőben, a hosszútávú használóknál tolerancia alakulhat ki a THC hatásaira. Tanulmányok szerint a kannabisz erősebben hat az alkalmi fogyasztók emlékezetére, mint a rendszeres fogyasztókéra.

Végezetül, ismeretes, hogy egyes genetikai tényezők előre kimutathatják az adott személy reakcióját a THC-re, és hogy ez milyen mértékben gyakorol hatást a memóriára. Eszerint az, hogy a kannabisz milyen hatással van a használók emlékezetére, részben függ a génektől is.

Tanulási nehézségek

Tanulmányok, melyek a hosszútávú kannabiszhasználat és a memória kapcsolatát kutatták, többségükben csak megfigyelő tanulmányok, ezért eredményeiket óvatosan kell értelmezni.

Meglehet az is, hogy azok, akik kannabiszt fogyasztanak, esetleg más „jellegzetességekkel” is rendelkeznek, mint például az emlékezetproblémákra való hajlam. Így nem egyszerű megmondani, vajon a kannabisz vagy valamilyen más vonás idézte elő az adott állapotot.

A kannabiszfogyasztók arra is hajlamosabbak, hogy más szerekkel is éljenek, mint például az alkohol, ecstasy vagy kokain. Ez is csak tovább nehezíti annak megállapítását, hogy mit okozott a kannabisz, és mit valami egyéb szer.

Végül, egyes tanulmányok során a vizsgált kannabiszfogasztókkal mindössze 12-24 óra tisztulási idő elteltével töltették ki a memóriateszteket. Bárki, aki tapasztalt már „kannabisz-másnapot,” tudja, hogy ebben az időkeretben még mindig érezni lehet bizonyos, homályba vesző hatásokat.

Összefoglalás

Az alkalmi használók ideiglenes károsodást észlelhetnek mind a rövid- és a hosszútávú emlékek elraktározásában, de a kijózanodást követően ez a hatás elmúlik.

A rendszeres használók ellenben akkor is tapasztalhatnak emlékezetkárosodást ha már napok óta – esetleg még hosszabb ideje – nem fogyasztottak kannabiszt.

Néhány tanulmány azt sugallja, hogy ezek a hatások maradandók, ugyanakkor más tanulmányok arra az eredményre jutottak, hogy a használók visszanyerik emlékezőképességüket miután leálltak a fogyasztással.

Összegezve: lehet, hogy bódult állapotban problémát okoz a fejben számolás vagy egy beszélgetés követése és hogy nem fogod az élmény minden részletét megjegyezni.

De a kannabisz nem fog kitörölni az emlékezetedből, amit már tudsz, és annak vizsgálata még mindig folyamatban van, hogy megállapítsuk, a kannabisz hatásai vajon tényleg maradandók-e.

Fordította: Csombordi Rebeka

Összezsugorodik a kannabisztól a hippokampuszom? Mi ennek a hosszú távú egészségügyi következménye?

Ez a cikk a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület önkénteseinek munkájában készült. Az Egyesület egyik hivatalos facebook csoportja, ami kizárólag CBD olaj használatával, tapasztalatok megosztásával foglalkozik: https://www.facebook.com/groups/482424458549382/. Mielőtt bárki CBD terméket vásárolna, kérjük csatlakozzon, hogy ne legyen átverés áldozata. Az egyesület munkáját, mivel nonprofit szervezetről van szó, ha csak pár 100 ft-tal is ezen az oldalon lehet támogatni. Kérünk mindenkit, támogassa munkánkat, hogy segíthessünk!
https://orvosikannabisz.com/tamogatas/

Forrás:
https://www.leafscience.com/2017/05/03/marijuana-and-memory/