A kannabinoidok és kemoterápia kombinációja plazmasejt daganat ellen

multiplemyeloma-770x430

Oncotarget

A kannabinoidok szinergizálnak a carfilzomib-el, csökkentve a myeloma multiplex sejtek életképességét és migrációját.

Több tanulmány kimutatta a kannabinoidok potenciális tumorellenes szerepét, olyan sejt jelátviteli utak modulálásával, amik szerepet játszanak a rákos sejtek proliferációjában, kemo-ellenállásában és migrációjában. A kannabidiolról (CBD) korábban kimutatták, hogy sejthalált okoz myeloma multiplex (MM – plazmasejt daganat) esetében, önmagában, valamint a bortezomib nevű proteoszóma-inhibitoral szinergiában. Más típusú humán rák kutatásokban a CBD és a Δ9-tetrahidrokannabinol (THC) kombinációja szinergetikus hatású volt más kemoterápiás szerekkel, utalva kombinációs terápiában történő alkalmazásukra. A jelenlegi vizsgálatban a THC hatásait értékeltük önmagában és a CBD-vel kombinációban MM sejtvonalakban. Azt találtuk, hogy a CBD és a THC, főleg kombinálva, képesek voltak csökkenteni a sejtek életképességét autofág-függő nekrózis indukálásával. Mi több, kimutattuk, hogy a CBD-THC kombináció, képes volt csökkenteni az MM sejteket a migrációját a kemokinreceptor CXCR4 és a CD147 plazma membrán glikoprotein expresszió leszabályozásával. Továbbá, mivel az immuno-proteaszóma egy új célpont az MM-nél és mivel a carfilzomib (CFZ) egy új, ígéretes immuno-proteaszóma inhibitor, amely irreverzibilis adduktokat hoz létre immuno-proteaszóma β5i alegységgel, értékeltük a CBD és a THC hatását a β5i alegység expresszió szabályozásában és azok hatását CFZ-el kombinálva. Azt is megállapítottuk, hogy a CBD és a THC kombináció képes csökkenteni a β5i alegység expresszióját, valamint a CFZ-el szinergikusan növeli a MM sejthalált és gátolja a sejtek migrációját. Összefoglalva, ezek az eredmények bizonyították, hogy ez a kombináció erős anti-myeloma tevékenységeket fejt ki. TOVÁBB

Read more